Facebook
Youtube

Znamy skład Komisji Konkursowej

Znany jest już skład osobowy Komisji Konkursowej, która opiniować będzie oferty złożonych w 2022 roku na realizację zadań publicznych, z uwzględnianiem kryteriów określonych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez burmistrza Gostynia.

W skład Komisji wchodzą:

·         Grzegorz Skorupski

·         Aldona Grześkowiak

·         Katarzyna Bartlewicz

·         Izabela Wojtkowiak

·         Agnieszka Wojtkowiak

·         Anna Rogala

·         Tomasz Jankowiak