Facebook
Youtube

Dokumenty

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Bartlewicz
Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752170
e-mail: kbartlewicz@um.gostyn.pl

Pliki do pobrania: