Facebook
Youtube

Poznaj moją organizację – Stowarzyszenie Jestem

Gostyński samorząd, wspólnie z KGW Krajewiczanki, zainicjował akcję „Poznaj moją organizację”. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiego grona organizacji pozarządowych, które na terenie naszej gminy działają dla mieszkańców Gostynia oraz okolic. Akcja przybliża profil działalności prezentowanych organizacji pozarządowych, stanowi okazję do wzajemnego poznania się, ale jest również zachętą dla osób chcących włączyć się w działania sektora NGO. Dziś prezentujemy działalność Gostyńskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet „Jestem”.

Stowarzyszenie „Jestem” działa w Gostyniu od 2002 roku. podjęło się już realizacji wielu akcji edukacyjnych, szkoleniowych i profilaktycznych. Społeczności lokalnej znane są „białe soboty”, otwarte spotkania z lekarzami onkologami czy ginekologami, warsztaty psychologiczne dla kobiet z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, spotkanie informacyjne w ramach Ogólnopolskiego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy „wybierz życie”.
Wydawana była gazeta „Tylko Dobre Wiadomości”, w której prezentowano zarówno realizowane projekty, jak i sylwetki kobiet, które - mimo trosk - myślą i działają pozytywnie, stając się być wzorem do naśladowania przez członkinie „Jestem” i czytelniczki pisma.
W 2012 roku stowarzyszenie zrealizowało dwa duże projekty, dofinansowane przez samorządy gminny i powiatowy. Pierwszym była kolejna edycja „Czekając na bociany” - program wsparcia kobiet oczekujących narodzin dzieci. Drugi projekt pn. „Zadbaj o swój kręgosłup” skierowany był do wszystkich kobiet i ich rodzin.
Kolejny zrealizowany projekt to „Zadbaj o swoje płuca”.
Stowarzyszenie „Jestem” to także aktywizacja obywatelska. Projekt „Nic o nas bez nas” miał służyć wyposażeniu kobiet w wiedzę, kompetencje i umiejętności pozwalające im pełnić ważne role społeczne. Zadanie zostało zrealizowane poprzez cykl wykładów i warsztatów poświęconych wyrównywaniu szans.
Wielokrotnie „Jestem” brało udział w Nocy Muzeów. W 2014 roku włączyło się w cykl imprez „Noc ze Sztuką”, realizując projekt „Kobieta art deco”. W 2017 roku zorganizowano projekt „Bogactwo kultur narodowych - kobieta w Indiach”, a w 2018 roku w GOK „Hutnik” projekt „Duch kultury wschodu”, kiedy to liczne grono gości mogło poznać bliżej Mongolię. W kolejnym roku, także w ramach „Nocy Muzeów” w GOK „Hutnik”, zorganizowana została imprezę pn. „Cztery żywioły – piąty żywioł, kawa i herbata”. W barwnych kącikach można było spróbować herbaty i kawy, parzonych na różne sposoby w zależności od kraju.
W sierpniu 2018 roku Stowarzyszenie „Jestem” zaprezentowało w pięknie zrewitalizowanych plantach zdjęcia kobiet z Indii oraz zdjęcia wykonane przez Zbigniewa Kulaka, ambasadora RP w Mongolii w latach 2005-2009. Przeprowadzony został też konkurs, a nagrodami były przede wszystkim pamiątki przywiezione z Azji.
Realizowany był również projekt „Przedszkolak w piramidzie żywienia” skierowany do środowiska rodziców i dzieci z gostyńskich przedszkoli publicznych. Zrealizowano też projekt pn. „Mama i niemowlę w świecie dietetyki”, wydając broszurę - poradnik dla młodych rodziców pt. „Paćki, glajdki i gemylki, czyli o rozszerzaniu diety dziecka po 6. miesiącu życia” oraz projekty: „Cztery minuty - nie czekaj, ratuj”, „Miej serce dla serca”, „Baby vita”.
W 2019 roku wydano bajeczkę-historyjkę o zdrowym odżywianiu pt. „Wymówka”, a w grudniu 2017 r. książkę „Gostynianka w wielkim świecie”, w której Honorata Jankowiak zamieściła niezwykłe historie kobiet, które, chcąc realizować swoje pasje i marzenia, postanowiły wyjechać z Gostynia. W kolejnym roku powstała książka wydana przez Stowarzyszenie pt. „Gostyniacy i ich sposób na życie”.
Członkinie aktywnie uczestniczyły też w projekcie „Działamy razem”, szkoląc się, czerpiąc wiedzę i korzystając z usług pomocowych, aby jeszcze efektywniej prowadzić działania swojej organizacji.
W 2022 roku, w związku z sytuacją na Ukrainie, członkowie wsparli matki z dziećmi z Ukrainy, przebywające w Gostyniu i powiecie gostyńskim. Oprócz wyjazdów rekreacyjnych do poznańskiego ZOO, parku rozrywki Majaland w Kownatach, Stowarzyszenie „Jestem” - przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Dom Europejski” - organizowało kursy języka polskiego, w których łącznie uczestniczyło około 40 osób.

Pliki do pobrania: