Facebook
Youtube

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert w celu wyłonienia operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Gostyń w 2022 roku w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej.

Termin składania ofert mija w piątek 6 maja 2022 r. o godzinie 15.30.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.