Facebook
Youtube

Znamy skład Komisji Konkursowej

Zadaniem członków tej Komisji jest opiniowanie ofert złożonych w 2022 roku na realizację zadań publicznych, z uwzględnianiem kryteriów określonych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert. Na podstawie udzielonej rekomendacji, przez członków Komisji Konkursowej, burmistrz Gostynia będzie podejmował decyzję o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia. W skład Komisji wchodzą: Grzegorz Skorupski, Aldona Grześkowiak, Katarzyna Bartlewicz, Izabela Wojtkowiak, Natalia Wojtkowiak, Agnieszka Wojtkowiak, Anna Rogala, Dariusz Łagoda.