Facebook
Youtube

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Spółdzielnia Socjalna „Arka” otrzymała dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Oferta została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin. Dotację otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu – „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021” w wysokości 89 997,50 zł.