Facebook
Youtube

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Muzykowanie dla pokoju na Ukrainie”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do poniedziałku 13 marca 2023 roku.

Oferta dostępna jest tutaj.