Facebook
Youtube

Oferta OSP Stary Gostyń

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gostyniu, zwróciła się o dofinansowanie zadania pn. „Wielopokoleniowe spotkanie Strażaków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do środy 13 października  2021 roku. Oferta dostępna jest tutaj.