Facebook
Youtube

NGO: przyznano dotację

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego, które w 2022 roku będzie realizowane w ramach działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

W oparciu o dokonaną przez Komisję Konkursową pozytywną ocenę oferty, Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia zaproponowanego przez Stowarzyszenie „Dom Europejski” pod nazwą „Integracja europejska instrumentem pokoju? Dylematy i nadzieje”. Wysokość wsparcia wyniesie 10 000 zł.