Facebook
Youtube

NGO: przyznano dotację

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie DZIECKO.

Stowarzyszenie DZIECKO otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Budowanie aktywnych społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego”.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach edukacji z zakresu działalności merytorycznej organizacji pozarządowych i samorządowych.