Facebook
Youtube

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do 27 maja 2022 roku.

Ogłoszony przez Burmistrza Gostynia konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Karol Jasiak – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu oraz Honorata Grzemska – zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, tel. 65 300 22 45.

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami można znaleźć tutaj.